Құрылыс сарапшысы

10 жылдық өндірістік тәжірибе

Баспа машинасы